تامین نیرو

از دیگر زیر مجموعه فعالیت های بخش نمایندگی کشتیرانی شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی فیدار گستر رسام، تامین انواع نیروی کار می باشد.

شرکت فیدار گستر رسام با توجه به تجربیات بدست آمده از پروژه های مختلف و کار با تیم های کارشناسی زبده و توانا و نیروهای مجرب در صنعت دریایی توانایی تامین انسانی متخصص خارجی و ایرانی را نسبت به نوع کشتی (محدود و نامحدود) و عملیات مربوطه دارا می باشد.

از جمله پروژه هایی که توسط شرکت فیدار گستر رسام تامین نیرو شده، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پیمایش به بالا