نمایندگی منظم

نمونه دیگری از خدمات شرکت فیدار گستر رسام ارایه خدمات منظم به صورت گسترده برای انواع بار کانتینری شامل بارهای خشک و یخچالی و ویژه و خطرناک میباشد و این افتخار حاصل حضور قدرتمند در شرکتهای معتبر جهانی میباشد.در حال حاضر تیم خطوط منظم نمایندگی فیدار گستر رسام قسمتی از عملیات بندری است و اماده ارایه خدمات الکترونیکی به مشتریان در موارد زیر میباشد:

  • دسترسی به اطلاعات مربوط به شماره بارنامه ، شماره کانتینر، شماره رزرو
  • ردیابی کانتینر
  • کنترل تجهیزات
  • مستند سازی
  • کنترل بار از محل صادرات
  • اطلاع رسانی به صاحب کالا در مورد زمان رسیدن، صورت حساب و پرداختها
  • ارایه فرایند بسیار دوستانه برای مشتری جهت ارتباط بهتربین کارفرما و خطوط باربری و نماینده کشتیرانی.
  • بررسی بازخورد
پیمایش به بالا