خدمات بازرسی

از دیگر زیر مجموعه فعالیت های فراساحلی شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی فیدار گستر رسام می توان به خدمات بازرسی اشاره کرد. شرکت فیدار گستر رسام با اتکا به توانمندی پرسنل کلیدی خود شامل یک تیم مهندسی مجرب و کارشناسان توانای خود در زمینه های بازرسی انواع پایه های سکو، سازه های سکو و … و همچنین عقد تفاهم نامه هایی با شرکت های دارای صلاحیت در زمینه کارشناسی و بازرسی سکو، انواع خدمات فراساحلی بازرسی را به بهترین نحو ممکن ارائه می دهد.

از جمله پروژه های فراساحلی خدمات بازرسی انجام شده توسط شرکت فیدار گستر رسام، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پیمایش به بالا