تعمیرات انواع سکوها

از دیگر زیر مجموعه فعالیت های فراساحلی شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی فیدار گستر رسام تعمیرات انواع سکوها می باشد. شرکت فیدار گستر رسام با توجه به تجربیات عملیاتی و اتکا به کادر مجرب و پرسنل کلیدی و توانای خود در زمینه تعمیرات زیر آبی و بالای آب انواع سکوهای نفتی و گازی، آمادگی و توانایی انجام هرگونه تعمیرات در این زمینه را دارا می باشد.

از جمله پروژه های فراساحلی تعمیرات انواع سکوها که توسط شرکت فیدار گستر رسام انجام شده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پیمایش به بالا