فعالیت های فرا ساحلی

مدیران شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی فیدار گستر رسام با توجه به تجربیات فراوان و آشنایی با این صنعت و همچنین انجام پروژه های مختلف در زمینه فراساحلی از سال ۱۳۷۹ تاکنون و همچنین با توجه به کارشناسان لایق و توانا و پرسنل کلیدی و مجرب شاغل در این مجموعه، توانایی مدیریت و اجرای انواع پروژه های فراساحلی، با درنظر گرفتن استانداردهای مرتبط و محدودیت های داخلی را دارا می باشند.

از جمله فعالیت های فراساحلی شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی فیدار گستر رسام می توان به موارد زیر اشاره کرد:

     ۱- خدمات به سکوها
     ۲- تعمیرات انواع سکوها
     ۳- عملیات لوله گذاری
     ۴- خدمات بازرسی
     ۵- حمل و انتقال انواع سکوهای حفاری نفتی و گازی
     ۶- ساخت اجزای سازه ای و نصب ماشین آلات تاسیسات دریایی
     ۷- عملیات غواصی

 

پیمایش به بالا