شناور سازی اجسام مغروقه

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی فیدار گستر رسام با توجه به تجربیات فراوان غواصی و آشنایی با صنعت دریایی و در اختیار داشتن تجهیزات و امکانات سخت افزاری لازم، همچنین دارا بودن کادر مجرب غواصی (عمق کم و زیاد) در کنار نیروهای متخصص عملیات شناور سازی اجسام مغروقه که در این مجموعه شاغل می باشند، توانایی ارائه انواع خدمات چه در زمینه کشتی های غرق شده و یا هرگونه اجسام مغروقه را با درنظر گرفتن استانداردهای مرتبط و محدودیت های داخلی دارا می باشد.

از جمله پروژه های انجام شده توسط شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی فیدار گستر رسام در زمینه شناورسازی اجسام مغروقه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

     ۱- 

پیمایش به بالا