فعالیت های ساخت و تعمیرات انواع شناور

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی فیدار گستر رسام با اتکا به کسب تجربیات فراوان در انجام پروژه های مختلف ساخت و تعمیرات انواع شناور و آشنایی با صنعت دریایی و همچنین در اختیار داشتن تجهیزات مورد نیاز و ورک شاپ و قرارداد اجاره پارکینگ با کشتی سازی (Ship Yard) و دارا بودن مهندسان و کارشناسان لایق و توانا و پرسنل کلیدی مجرب شاغل در این مجموعه، توانایی ساخت برخی از شناورها و تعمیرات انواع شناورها را با درنظر گرفتن استانداردهای مرتبط و محدودیت های داخلی دارا می باشد.

از جمله پروژه های انجام شده شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی فیدار گستر رسام در بخش ساخت و تعمیرات انواع شناور می توان به موارد زیر اشاره کرد:

     پروژه های ساخت برخی از شناورها عبارتند از:
     پروژه های تعمیرات انواع شناورها عبارتند از: 
پیمایش به بالا