دیدگاه

این شرکت برای رسیدن به اهداف خود اهتمام می ورزد تا شریکی معتمد و قابل اطمینان و اتکا برای مشتریان، کارمندان و پیمانکاران خود باشد و مسیر استراتژیک شرکت می تواند شامل ارزش ها، مأموریت، دیدگاه، جهت و استراتژی کلی آن باشد. این مسئولیت مدیرعامل است که بتواند با توجه به استراتژی جامع خود، چگونگی هماهنگی همه بخش ها، پیاده سازی یک برنامه، اجرای آن و نظارت بر عملکرد سازمان را بررسی کند.
ما متعهد میشویم که پروژه های محول شده به این شرکت را در مدت زمان تعیین شده و با بالاترین استانداردها به مشتریان و کارفرمایان تحویل دهیم و در این زمینه نیز دارای تجارب فنی پرافتخاری هستیم که از تلاش بی وفقه همه مسئولان این مجموعه وام می گیرد. 
همچنین این شرکت در انجام پروژه های دریایی در صنایع فرا ساحلی نفت و گاز درقبال کارفرمایان خود متعهد شده و به آنان اطمینان می بخشد تا در رسیدن به اهداف کلانشان به آنها یاری خواهد رساند. این شرکت همچنین در انجام کلیه امور، نسبت به حفظ ارزشها، امنیت، محیط زیست و کیفیت مطلوب پایبند میباشد.
ما معتقدیم که با راهبری تیم مدیریت، جلب رضایت مشتری و حمایت کارکنان، فروشندگان و پیمانکاران، تجارتی پایدار و همواره نتایجی موثر و روبه رشد برای سهامداران خواهیم داشت.

از جمله وظایف مهم مدیرعامل در شرکت فیدارگستر رسام عبارتند از :

  ایجاد، برقراری ارتباط و اجرای چشم انداز شرکت، ماموریت و جهت دهی کلی به سازمان
  رهبری توسعه و پیاده سازی استراتژیهای کلی سازمان
  نظارت بر عملیات کلی سازمان با توجه به جهت تعیین شده در برنامه های استراتژیک
  تعیین مسئولیتها و اختیارات کارکنان و ابلاغ به آنها

اهداف فیدار گستر رسام:

  جلب رضایت کارفرمایان و مشتری مداری 
  بکارگیری تکنولوژیهای مدرن در انجام پروژه ها.
  اجرای کامل خط مشی QHSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست)
  بهبود شاخص های انجام کار از نظر زمانی، قیمت و کیفیت
  افزایش صلاحیتهای کارکنان از طریق آموزش های مدون و دوره ای به عنوان مسئولیت اجتماعی 
  راهبری صنعت فراساحلی و دریایی در منطقه

شرکت فیدار گستر رسام بر این باور است که نکات برجسته ای که در ذیل به آنها اشاره میشود نشان دهنده رفتارها و تصمیمات کاری مدیران شرکت در هر برهه از زمان میباشد:
یکپارچگی، صداقت و همکاری هسته اصلی ارزشهای شرکت فیدارگستر رسام راتشکیل میدهند که در واقع پایه ارائه فرهنگ توسعه پایدار برای شرکت میباشند.
اعتبار هر شرکت برای رسیدن به وجهه تجاری بسیار حائز اهمیت است. چگونگی انجام معاملات و نتایج تجاری حاصله، از اهمیت فراوانی برخوردار است. باور شخصیتی ما در ارتباط تجاری با سایر شرکت ها صداقت و راستی است.
پیمایش به بالا